• ක්රීඩාංගනය පරිමිතිය ක්රීඩා නායකත්වය සංදර්ශකය
 • YONWAYTECH LED සංදර්ශක වගකීම් ප්‍රතිපත්තිය:

  1; වගකීම් විෂය පථය

  මෙම වගකීම් ප්‍රතිපත්තිය සීමාසහිත Shenzhen Yonwaytech Co. (මෙතැන් සිට "Yonwaytech" ලෙසින්) සහ වගකීම් කාලය තුළ සෘජුවම මිලදී ගත් LED සංදර්ශක නිෂ්පාදන (මෙතැන් සිට "නිෂ්පාදන" ලෙස හැඳින්වේ) සඳහා අදාළ වේ.

  Yonwaytech වෙතින් සෘජුව මිලදී නොගත් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් මෙම වගකීම් ප්‍රතිපත්තියට අදාළ නොවේ.

   

  2; වගකීම් කාලය

  වගකීම් කාලය නිශ්චිත විකුණුම් කොන්ත්‍රාත්තුවට හෝ බලයලත් උද්ධෘත PI වලට අනුකූල විය යුතුය.කරුණාකර වගකීම් කාඩ්පත හෝ වෙනත් වලංගු වගකීම් ලේඛන සුරක්ෂිතව තබා ඇති බවට වග බලා ගන්න.

   

  3; වගකීම් සේවාව

  නිෂ්පාදන අත්පොතෙහි දක්වා ඇති වාරික උපදෙස් සහ භාවිතය සඳහා වන අවවාදයන් සමඟ දැඩි ලෙස පෙළගස්වා නිෂ්පාදන ස්ථාපනය කර භාවිතා කළ යුතුය.සාමාන්‍ය භාවිතයේදී නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය, ද්‍රව්‍ය සහ නිෂ්පාදනයේ දෝෂ තිබේ නම්, Yonwaytech මෙම වගකීම් ප්‍රතිපත්තිය යටතේ නිෂ්පාදන සඳහා වගකීම් සේවාවක් සපයයි.

   

  4; වගකීම් සේවා වර්ග

  4.1 මාර්ගගත දුරස්ථ නිදහස් තාක්ෂණික සේවාව
  සරල සහ පොදු තාක්ෂණික ගැටළු විසඳීමට උපකාර කිරීම සඳහා දුරකථන, තැපෑල සහ වෙනත් ක්‍රම වැනි ක්ෂණික පණිවිඩකරණ මෙවලම් හරහා සපයනු ලබන දුරස්ථ තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශය.මෙම සේවාව සංඥා කේබල් සහ බල කේබලයේ සම්බන්ධතා ගැටළුව, මෘදුකාංග භාවිතය සහ පරාමිති සැකසුම් පද්ධති මෘදුකාංග ගැටළුව සහ මොඩියුලයේ ප්‍රතිස්ථාපන ගැටළුව, බල සැපයුම, පද්ධති කාඩ්පත යනාදිය ඇතුළු නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවන තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා අදාළ වේ.

   

  4.2 කර්මාන්තශාලා අලුත්වැඩියා සේවාව වෙත ආපසු යන්න
  අ) ඔන්ලයින් දුරස්ථ සේවාව මගින් විසඳිය නොහැකි නිෂ්පාදනවල ගැටළු සඳහා, කර්මාන්තශාලා අළුත්වැඩියා කිරීමේ සේවාව වෙත ආපසු ලබා දිය යුතුද යන්න Yonwaytech පාරිභෝගිකයින් සමඟ තහවුරු කරයි.
  ආ) කර්මාන්තශාලා අළුත්වැඩියා කිරීමේ සේවාවක් අවශ්‍ය නම්, යොන්වේටෙක්ගේ සේවා ස්ථානයට ආපසු ලබා දෙන නිෂ්පාදන හෝ කොටස් ආපසු භාරදීම සඳහා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය, රක්ෂණය, තීරුබදු සහ රේගු නිෂ්කාශනය පාරිභෝගිකයා දැරිය යුතුය.තවද Yonwaytech විසින් අළුත්වැඩියා කරන ලද නිෂ්පාදන හෝ කොටස් පාරිභෝගිකයින් වෙත ආපසු යවනු ලබන අතර එක්-මාර්ග භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය පමණක් දරයි.
  ඇ) Yonwaytech විසින් පැමිණීමෙන් පසු ගෙවීම් හරහා අනවසර ආපසු භාරදීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ඇති අතර කිසිදු ගාස්තු සහ අභිරුචි නිෂ්කාශන ගාස්තු සඳහා වගකිව යුතු නොවේ.ප්‍රවාහනය හෝ නුසුදුසු පැකේජය හේතුවෙන් අළුත්වැඩියා කරන ලද නිෂ්පාදනවල හෝ කොටස්වල කිසියම් අඩුපාඩු, හානි හෝ පාඩු සඳහා Yonwaytech වගකිව යුතු නොවේ.

   

  4.3 ගුණාත්මක ගැටළු සඳහා ස්ථානීය ඉංජිනේරු සේවාව සැපයීම
  අ) නිෂ්පාදනය විසින්ම ගුණාත්මක ගැටලුවක් ඇති වුවහොත් සහ එම තත්ත්වය අවශ්‍ය බව යොන්වේටෙක් විශ්වාස කරන්නේ නම්, ස්ථානීය ඉංජිනේරු සේවාව සපයනු ලැබේ.
  ආ) මෙම අවස්ථාවේදී, පාරිභෝගිකයා ස්ථානීය සේවා යෙදුම සඳහා Yonwaytech වෙත දෝෂ වාර්තාවක් සැපයිය යුතුය.යෝන්වේටෙක්ට මූලික දෝෂ විනිශ්චය කිරීමට හැකි වන පරිදි දෝෂ වාර්තාවේ අන්තර්ගතයට ඡායාරූප, වීඩියෝ, දෝෂ ගණන යනාදිය ඇතුළත් නමුත් ඒවාට සීමා නොවිය යුතුය.Yonwaytech හි ඉංජිනේරුවරයාගේ ස්ථානීය විමර්ශනයෙන් පසු තත්ත්ව ගැටළුව මෙම වගකීම් ප්‍රතිපත්තියෙන් ආවරණය නොවන්නේ නම්, පාරිභෝගිකයා ගමන් වියදම් සහ තාක්ෂණික සේවා ගාස්තු විකුණුම් කොන්ත්‍රාත්තුවක් හෝ බලයලත් PI ලෙස ගෙවිය යුතුය.
  ඇ) Yonwaytech හි ස්ථානීය ඉංජිනේරුවන් විසින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද දෝෂ සහිත කොටස් Yonwaytech සතු දේපළ විය යුතුය.